Szukaj

FINVESTPRO.PL Polityka Prywatności 

Poniższe informacje przekazujemy Pani/Panu w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w FINVESTPRO Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. 

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych są dla nas ważne. Niniejszy dokument Polityki Prywatności opisuje rodzaje informacji, które są lub mogą być zbierane, wykorzystywane lub udostępniane przez FINVESTPRO.PL podczas odwiedzania, używania lub dokonywania zakupów.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi użytkownika i danymi osobowymi, lub chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami , aby wycofać swoją zgodę na pliki cookie, click here.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem PanI/Pana danych osobowych jest FINVESTPRO  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

FINVESTPRO  Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z serwisu www.finvestpro.pl w celu obsługi Pani/Pana zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług. Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Panią/Pana danych osobowych: - w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, - podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy, - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pani/Pana zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe tj. do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi. 

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

FINVESTPRO.PL wykorzystuje "Cookies", które są małymi plikami danych umieszczanymi na Twoim urządzeniu tylko wtedy, gdy pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki i mogą zawierać informacje takie jak unikalny identyfikator, poprzednio odwiedzane podstrony w Serwisie i/lub inne informacje. Rodzaje plików cookie, których możemy używać: pliki cookie sesji, pliki cookie bezpieczeństwa lub pliki cookie preferencji. Możesz wyłączyć lub usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie w prawie UE dotyczące ochrony danych i prywatności wszystkich osób w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, jesteśmy Administratorem Twoich danych i masz prawo wiedzieć, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, co zebraliśmy o Tobie i poprosić o poprawienie, aktualizację lub usunięcie tych danych. Ponadto należy pamiętać, że Twoje dane mogą być przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich praw wynikających z RODO. Aby uzyskać więcej informacji lub skarg, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Komunikacja

Możemy komunikować się z Tobą przez e-mail lub telefon w odpowiedzi na Twoje zapytania lub wysyłać Ci ogłoszenia związane z usługami na podstawie przekazanych nam Danych Osobowych. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci aktualizacje i inne komunikaty promocyjne, jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych aktualizacji e-mailem, możesz zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wiadomości. Zwykle jest to link „wypisz się”.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Witryna może zawierać łącza do i z witryn lub usług stron trzecich, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn i zostaniesz przekierowany do witryny strony trzeciej, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady lub praktyki. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do którejkolwiek z tych witryn.

Reklamy

Nasza Witryna może wyświetlać reklamy dostarczane przez naszych partnerów reklamowych, którzy mogą mieć własną Politykę prywatności i mogą ustawiać pliki cookie i sygnalizatory WWW. Te pliki cookie pomagają serwerowi reklamowemu rozpoznawać Twoje urządzenie za każdym razem, gdy reklama jest dostarczana Tobie lub innym użytkownikom Twojego urządzenia. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z FINVESTPRO.PL i nie obejmuje zewnętrznych reklamodawców ani partnerów.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania, 
b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, 
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania, 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Panią/Pana, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości. 
g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora. 
W przypadku wystąpienia przez Panią/Pana z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. 
W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pani/Pan złożyć: drogą mailową na adres biuro@finvestpro.pl Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek. 
Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. 

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Opublikujemy te zmiany na tej stronie, dlatego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem za każdym razem, zanim podasz nam jakiekolwiek dane osobowe. Niniejsza Polityka obowiązuje od 2022.07.27. Dalsze korzystanie z Witryny po siedmiu (7) dniach od jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności oznacza, że ​​zgadzasz się z warunkami takiej zmienionej Polityki prywatności. Sugerujemy okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności, jeśli obawiasz się, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane.

ZGODA

Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na naszą Politykę Prywatności i zgadzają się na jej warunki.